OBRASCI ZA SUCE

Obrazac NS-1(Nalog za suca-Univerzalni)
Obrazac NS-2(nalog za suca za klubove sa područja grada Vukovara)
Obrazac NSLM-3(Nalog za suca Lige mladeži i KUP-a Lige mladeži NS Vukovar)
Obrazac NSLM-4(Nalog za suca Lige mladeži i KUP Lige mladeži NS Vukovar za klubove sa područja grada Vukovara)
Obrazac PN-1(Putni nalog za Županijske lige i KUP NS Vukovar)
Obrazac PNLM-2(Putni nalog za Lige mladeži i KUP Lige Mladeži NS Vukovar)
Obrazac ZO-1(Zanemarivanje obveza iz natjecanja)
Nalog za suce-20.MEMORIJAL VUKOVARSKIH BRANITELJA U-14

OBRASCI ZA DELEGATE

Obrazac ND-1 Nalog za delegata(univerzalni)
Obrazac ND-2 Nalog za delegata (za klubove sa područja grada Vukovara)
Obrazac NDLM-1a Nalog za delegata Lige mladeži(univerzalni)
Obrazac NDLM-2 Nalog za delegata Lige mladeži(za klubove sa područja grada Vukovara)
Obrazac PN-1 Putni nalog za delegata 
Obrazac PNLM-1 Putni nalog za delegata(Lige mladeži)
Obrazac Zapisnika o sastanku pred utakmicu
Obrazac ZO-1(Zanemarivanje obveza iz natjecanja)

OBRASCI ZA KLUBOVE

Upitnik za klubove
Upitnik za službene predstavnike kluba
Zapisnik utakmice(xls)

Obrasci za Skupštinu NS Vukovar

Statut NS Vukovar
Poslovnik o radu Skupštine NS Vukovar
Punomoć za zastupnika na Skupštini NS Vukovar
Podrška kandidature za Predsjednika NS Vukovar
Kandidatura za Predsjednika NS Vukovar

Propozicije natjecanja

Propozicije natjecanja Lige mladeži NS Vukovar
Propozicije za KUP lige mladeži za 2022.godinu