Kontakt

Nogometno središte Vukovar

Adresa: Stanka Vraza 19B

Mjesto: 32000 Vukovar

OIB:59145349846

IBAN: HR5524850031100308807

E-mail: nsredistevu@gmail.com