Kontakt

Nogometno središte Vukovar

Adresa: Stanka Vraza 19B

Mjesto: 32000 Vukovar

OIB: 

E-mail: nsredistevu@gmail.com